mgr Piotr Kozłowski, LL.M.

Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt) Piotr Kozłowski jest założycielem kancelarii i kieruje jej pracą. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu prawnego.

Jego doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę międzynarodowego prawa prywatnego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz praktykę współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców jak i osób indywidualnych.

 

Ukończył studia prawa polskiego na Uniwersytecie Szczecińskim, z kolei prawo niemieckie studiował na Uniwersytecie Humoldtów w Berlinie. Ukończył również interdyscyplinarne podyplomowe studia międzynarodowego prawa gospodarczego w Rostocku (LL.M. in international business law). Aplikację adwokacką odbył przy Sądzie Krajowym Berlina.

 

Piotr Kozłowski był stypendystą Landu Mecklemburg-Vorpommern, Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendystą międzynarodowego programu Socrates-Erasmus oraz stypendystą Catholic University of America. Uczestniczył w programie The University of America, Columbus School of Law, The 2003 International Business and Trade.

 

Oddział: Berlin, Poznań, Szczecin.

 

Posługuje się biegle i doradza Klientom w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

 

 

 

 

 

 

Elzbieta Karolina Fischer, LL.M.

 

Adwokat prawa niemieckiego Elżbieta Karolina Fischer jest absolwentką wydziału prawa na Uniwersytecie Poczdamskim ze specjalnoscią międzynarodowe prawo prywatne. Ukończyła również studia administracyjne na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej oraz Szkole Prawa Polskiego na Universytecie Humboltów w Berlinie. Tytuł LL.M. zdobyła na Universytecie Poczdamskim.

 

Aplikację adwokacką ukończyła przy Wyższym Sądzie Krajowym w Berlinie.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu prawnego. Jej doświadczenie obejmuje problematykę miedzynarodowego prawa prywatnego, prawa cywilnego (prawo zabowiązań, prawo najmu i nieruchomości), prawa pracy, prawa handlowego oraz prawa medycznego.

 

W kacelarii Kozlowski zajmuje się obslugą polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych, a w szczególności w dziedzinie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa ruchu drogowego i prawa medycznego.

 

Oddział: Berlin

 

Posługuje się biegle językiem polskim i niemieckim.

 

 

 

 

 

 

Marta Kilanowski

Niemiecka adwokat Marta Kilanowski ukończyła studia prawnicze w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie  (Freie Universität Berlin).

 

Aplikację adwokacką odbyła przy Sądzie Krajowym Berlina ze specjalnością publicznego prawa budowlanego. W kancelarii KOZLOWSKI zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem budowlanym.

 

Oddział: Berlin

 

Pani Kilanowski posługuje się językiem niemieckim i biegle językiem polskim. Włada również językiem angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

mgr Agata Krόl, LL. M.

Adwokat prawa niemieckiego Król jest absolwentką wydziału prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł LL.M. zdobył na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Jako stypendystka programu Sokrates spędziła semestr zagraniczny na uniwersytecie w Aberystwyth w Wielkiej Brytanii.

 

Aplikację adwokacką ukończyła przed Sądem Okręgowym w Cottbus.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu prawnego. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę międzynarodowego prawa prywatnego, prawa spόłek, prawa handlowego oraz prawa podatkowego.

W kancelarii KOZLOWSKI zajmuje się obsługą polskich przedsiębiorców i osób prywatnych, w szczególności w dziedzinie prawa cywilnego, prawa konkurencji i własności intelektualnej, oraz prawa podatkowego.

 

Oddział: Berlin.

 

Posługuje się biegle językiem polskim, niemieckim i angielskim.

 

 

 

 

 

 

Matthias Edler

Pan Edler jest adwokatem niemieckim (Rechtsanwalt). Ukończył studia na uniwersytecie w Poczdamie ze szczególną specjalizacją w dziedzinie prawa karnego oraz karnego skarbowego.

 

W naszej kancelarii prowadzi w szczególności sprawy naszych Klientów, które związane są z postępowaniami karnymi. Prowadzi również sprawy w dziedzinie prawa pracy, wypadków komunikacyjnych i ubezpieczeniowych.

 

Oddział: Berlin.

 

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

 

 

 

 

 

 

mgr Łukasz Sokołowski, LL.M.

Radca prawny (Rechtsanwalt) Łukasz Sokołowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł Master of German and Polish Law, LL.M.

Ukończył także filologię germańską na Uniwersytecie Zielonogórskim. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

 

Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej niemieckich podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 

Oddział: Szczecin, Poznań.

 

Posługuje się biegle językiem polskim i niemickim.

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jadwiga Urban-Kozłowska

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia magisterskie na Université d’Orléans z zakresu prawa prywatnego, specjalność: Francuskie i międzynarodowe prawo gospodarcze.

 

Pani Jadwiga przygotowuje obecnie rozprawę doktorską z dziedziny prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

 

W naszej kancelarii zajmuje się kwestami prawa europejskiego, swobodą przepływu pracowników między Polską a Niemcami oraz prawem konkurencji.

 

Oddział: Szczecin.

 

Posługuje się językami: polskim, angielskim i francuskim.

 

 

 

 

 

 

 

Uwe Krüger, Ökonom

Pan Krüger Ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomii w Rodewisch. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej niemieckich przedsiębiorstw. między innymi w Taxi Berlin GmbH, czy Kodak Deutschland GmbH, gdzie był kierownikiem działu kadr.

 

W kanelarii KOZLOWSKI Pan Krüger zajmuje się obsługą kadrowo-płacową naszych Klientów. Dokonuje comiesięcznych zeznań podatkowych, zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i wylicza wysokość płac netto.

 

Oddział: Berlin.

 

Pan Krüger posługuje się językiem niemieckim i rosyjskim.

 

 

 

 

 

 

Diplom Kauffrau Halina Sierszulska

Pani Halina Sierszulska jest główną księgową i kieruje pracami naszej kancelarii w dziedzinie prowadzenia księgowości. Studiowała zarządzanie i rachunkowość w Berlinie w Freie Universität Berlin oraz Fachhochschule für Wirtschaft Berlin.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości osób fizycznych oraz spółek kapitałowych.

 

Oddział: Berlin.

 

Posługuje się językami: niemieckim, polskim.

 

 

 

 

 

 

Sandra Borkowski

Pani Sandra Borkowski kieruje pracami naszej kancelarii i zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Jako sekretarka ze znajomością języka niemieckiego jako ojczystego oraz z biegłą znajomością języka polskiego zapewnia najlepszą obsługę naszych Klientów.

 

Pani Borkowski zdobyła wykształcenie jako Rechtsanwaltsfachangestellte, dzięki czemu sprecjalizuje się w technicznej obsłudze postępowań upominawczych i sądowych.

 

Oddział: Berlin.

 

Posługuje się językami: niemieckim, polskim.

 

 

 

 

 

 

Ilona Nowakowska

Pani Ilona Nowakowska pracuje  w naszej Kancelarii jako księgowa. Studiowała Lingwistykę niemiecką i Polonistykę na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Kwalifikacje w dziedzinie księgowości zdobyła na specjalistycznych kursach.

 

Oddział: Berlin

 

Posługuje się językami: niemieckim, polskim, angielskim

 

 

 

 

 

Agnieszka Kloska

Pani Agnieszka Kloska jest Steuerfachangestellte z dużym doświadczeniem w prowadzeniu księgowości przedsiębiorstw. Od roku 1992 zbierała doświadczenia w kancelariach podakowych, jak i na pozycji głównej księgowej w przedsiębiorstwie holdingowym w Berlinie.

 

W naszej kancelarii odpowiedzialna jest za prowdzenie księgowości, sporządzanie bilansów oraz rozliczeń podatkowych.

 

Oddział: Berlin.

 

Posługuje się językami: niemieckim, polskim.