NIEMIECKIE PRAWO SPÓŁEK

Z naszymi klientami dzielimy się wiieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej i podatkowej międzynarodowej i polsko-niemieckiej działalności.

Prawo spółek

Oferujemy doradztwo i reprezentację w kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółek niemieckiego prawa handlowego, zarówno spółek osobowych (GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG), jak i spółek kapitałowych (GmbH i AG). Nasze doświadczenie i wyczulenie na różnice pomiędzy polskim a niemieckim prawem spółek sprawia, że usługi są optymalnie dopasowane do oczekiwań polskich przedsiębiorców.

 

Poza usługami adwokackimi oferujemy również doradztwo podatkowe z uwzględnieniem międzynarodowego, polsko-niemieckiego charakteru przedsięwzięcia. Nasza berlińska kancelaria oferuje obsługę księgową i podatkową spółek kapitałowych i osobowych.

 

Obsługujemy podmioty zarówna z kapitałem polskim jak i niemieckim w sprawach dotyczących m.in.:

  • tworzenia spółek, spółek-córek, oddziałów oraz przedstawicielstw w Niemczech,
  • planowania optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej,
  • umów zawieranych miedzy wspólnikami i zarządem,
  • sporów między uczestnikami spółek,
  • bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany corporate secretarial,
  • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
  • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.

  

 

informacja o tworzeniu spółki GmbH w Niemczech
Najważniejsze kroki w tworzeniu niemieckiej spółki z o.o. czyli GmbH. Niemiecka kancelaria adwokacka KOZLOWSKI opisuje proces tworzenia spółki.
Zakładanie spółki GmbH w Niemczech.pdf
PDF-Dokument [119.7 KB]
Załączniki do zgłoszenia spółki GmbH do rejestru handlowego
dookumenty konieczne do założenia spółki[...]
PDF-Dokument [126.0 KB]

Anrufen

E-Mail

Anfahrt