Prawo konkurencji w Niemczech

Dla przedsiębiorstwa które jest aktywne na runku niemieckim, lub zamierza wprowadzać swój towar na ten rynek, prawo konkurencji może się stać jedną z najistotniejszych dziedzin prawa. Różne sfery działalności, takie jak reklama, hasła reklamowe,  strona internetowa czy dystrybucja towarów mogą stwarzać problemy z zakresu prawa konkurencji.

Niemieccy uczestnicy rynku mogą występować przeciwko swoim konkurentom w warunkach jakie stwarza prawo nieuczciwej konkurencji i z powodu naruszeń wstrzymać kampanie reklamowe, czy nawet całą działalność konkurenta.


Nasza kancelaria świadczy doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa konkurencji w Niemczech. Oferujemy pomoc zarówno w zakresie ochrony przed nieuczciwymi zachowaniami innych uczestników rynku poprzez dochodzenie zaprzestania naruszeń, usunięcia ich skutków oraz uzyskania stosownego odszkodowania, jak również w zakresie obrony przedsiębiorców przed roszczeniami wynikającymi z zarzutów tego typu działań. 

Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych pomagamy naszym Klientom uniknąć zarzutów naruszania prawa konkurencji w przyszłości.


Kancelaria reprezentuje naszych Klientów w sporach z konkurentami, związkami gospodarczymi i związkami konsumetów. Kancelaria wzywa konkurentów do zaniechania naruszenia i reaguje na wezwania, składa w imieniu klientów tak zwane procesowe pisma ochronne (Abmahnung). Reprezentujemy naszych klientów na terenie całych Niemiec w postępowaniach o tymczasowe rozporządzenie sądowe i w postępowaniach dotyczących głównego przedmiotu sporu. 


Anrufen

E-Mail

Anfahrt