WITAMY

 

 

 

Firmy, Prawo gospodarcze, Prawo transportowe, Obsługa  eksportu, Windykacja i egzekucja w Niemczech, Prawo spółek, Niemieckie prawo podatkowe, Wypadki samochodowe w Niemczech, Niemieckie prawo karne, Prawo pracy, Adwokat niemiecki, Adwokat Niemcy Berlin, Doradztwo podatkowe w Niemczech, księgowość w Niemczech, zwrot podatku z Niemiec.

 

Firmy

Kancelaria KOZLOWSKI specjalizuje się w obsłudze prawnej oraz obsłudze podatkowej i księgowej przedsiębiorców w Niemczech i w Polsce. Nasze doświadczenie umożliwia dostosowanie usług prawnych i podatkowych do oczekiwań Klientów funkcjonujących na codzień w obu tych państwach i systemach prawnych.

 

Naszym Klientom oferujemy obsługę wykraczającą poza doraźną pomoc prawną i księgową. Jako specjaliści polsko-niemieckiego obrotu prawnego oferujemy obszerną informację na temat problemów i często zaskakujących rozwiązań prawnych w drugim państwie. 

 

Prawo gospodarcze

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców działających na rynku polskim i niemieckim.

Znajomość polskiego i niemieckiego systemu prawno-podatkowego umożliwia świadczenie naszym Klientom usług dostosowanych do ich potrzeb.

 

Prawo transportowe

Obsługujemy firmy transportowe, które zajmują się transportem drogowym wykonywanym plandekami, cysternami, transportem towarów niebezpiecznych (ADR), towarów szybkopsujących się (ATP), transportem intermodalnym i nienormatywnym. Zajmujemy się również problemami prawnymi przewozu osób.

Świadczymy również pomoc prawną na rzecz spedytorów pośredniczących w transportach na terenie UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec.


Oferta dotycząca prawa transportowego skierowana jest również do producentów i do firm kooperujących, dla których optymalizacja procesów logistycznych przez odpowiednie opracowanie umów i zarządzanie ryzykiem w zakresie prawa transportowego jest tak samo ważna, jak dla przedsiębiorstw transportowych i logistycznych.

 

Obsługa eksportu

Kancelaria Kozlowski oferuje polskim eksporterom pełną i profesjonalną obsługę ich działalności w Niemczech. Nasze doświadczenie umożliwia uniknięcie i rozwiązanie problemów z jakimi borykają się polskie firmy w Niemczech.

 

Windykacja i egzekucja w Niemczech

Dla naszych Klientów prowadzimy windykację należności od niesumiennych dłużników. Używamy wszelkich dostępnych środków w celu odzyskania długu.

Oferujemy atrakcyjne cenowo i szybkie postępowanie w sprawie odzyskania wierzytelności. Nasze doświadczenie w relacjach z dłużnikami niemieckimi pozwala na możliwie korzystne zakończenie sprawy. 

Szczególnie w polsko-niemieckich relacjach gospodarczych dłużnicy liczą na to, że wierzyciel nie będzie dochodził swoich pieniędzy i zrezygnuje z przysługujących mu praw. Włączenie do procesu windykacji naszej kancelarii adwokackiej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności.

W przypadku pojawiających się wątpliwości dotyczących roszczenia kierujemy sprawę na drogę sądową, uzyskujemy prawomocny wyrok, a następnie przeprowadzamy postępowanie egzekucyjne. Państwa sprawą gotowi jesteśmy zająć się od początku do końca, aż do uzyskania zapłaty od dłużnika.

 

Prawo spółek

Oferujemy doradztwo i reprezentację w kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółek osobowych oraz spółek kapitałowych niemieckiego prawa handlowego, GmbH i AG.

Oferujemy usługi w dziedzinie tworzenia spółek, zmiany składu organów, przekształcania formy prawnej oraz przejęć.

Nasze doświadczenie i wyczulenie na różnice pomiędzy polskim a niemieckim prawem spółek sprawia, że usługi są optymalnie dopasowane do oczekiwań polskich przedsiębiorców

 

Niemieckie prawo podatkowe

Oferujemy doradztwo podatkowe dotyczące systemu niemieckiego i międzynarodowego. Oferujemy również prowadzenie bieżącej księgowości dla firm działających w Niemczech.

 

Przedsięwzięcia gospodarcze czy praca w Niemczech często zależą w dużej mierze od podatkowych aspektów działalności. Nasza kancelaria umożliwia zapoznanie się z warunkami podatkowymi obowiązującymi w Niemczech i podatkowymi aspektami działalności międzynarodowej.

 

Wypadki samochodowe w Niemczech

Osoby, które zostały poszkodowane w wypadku samochodowym w Niemczech muszą dochodzić swoich praw w sądzie niemieckim i najczęściej od niemieckiej firmy ubezpieczeniowej.

Reprezentujemy Klientów w relacjach ze sprawcą i jego ubezpieczycielem, a także w czasem nieuniknionym postępowaniu cywilnym przed sądem.

Koszty adwokackie w przypadku wypłaty 100% odszkodowania w całości ponosi sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel.

Adwokat niemiecki ma wgląd do akt sprawy i może zajmować stanowisko w sprawie dokonywanych czynności. Istotne jest skorzystanie z przysługującego prawa do wybrania rzeczoznawcy, który ocenia wysokość poniesionych szkód na aucie.

 

Niemieckie prawo karne 

Kancelaria Kozlowski specjalizuje się w sprawach karnych w Niemczech i Polsce. Znana jest nam specyfika tego rodzaju postępowań, jak i praktyka postępowania sądów, prokuratury i policji w tego rodzaju przypadkach. 

Postępowanie karne z aspektami zagranicznymi jest często mało znane w praktyce krajowej. Dlatego znajomość specyfiki międzynarodowej daje możliwość wykorzystania wszystkich praw przysługujących uczestnikom postępowania.

 

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów oskarżonego w postępowaniu karnym zarówno w Polsce jak i Niemczech. Reprezentujemy Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Kancelaria oferuje ponadto niezbędną pomoc przy sporządzaniu wymaganych pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych. Udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej w obu krajach oraz gwarantujemy profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.

Pokrzywdzony - postępowanie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno podczas sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak również podczas postępowań karnych w stadium prokuratorskim oraz sądowym. Reprezentujemy zarówno osoby pokrzywdzone jak też oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie.

Postępowanie przygotowawcze

Kancelaria oferuje pomoc prawną podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego. Oferujemy udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów, jak również gwarantujemy profesjonalną asystę w trakcie posiedzeń w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu.

Wykroczenia

Oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących wykroczeń, obejmującą reprezentację osoby pokrzywdzonej bądź obwinionej. Kancelaria zapewnia pełen udział w postępowaniach przed wszelkimi sądami.

Postępowanie wykonawcze

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym. Kancelaria zapewnia reprezentację przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary, jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary.

 

Kancelaria Kozlowski oferuje obsługę prawną przedsięwzięć obejmujących prawo polskie i niemieckie. Doradztwo dotyczące działań na granicy tych dwóch systemów prawnych jest naszą specjalizacją.

 


Anrufen

E-Mail

Anfahrt