Niemiecka kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka KOZLOWSKI od lat specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawnych i podatkowych w Niemczech i w Polsce.

 

Poszczególni adwokaci naszej kancelarii specjalizują się w wybranych dziedzinach prawa i dzięki temu służą Klientom doradztwem na najwyższym poziomie. W postępowaniach sądowych o wysokiej wartości sporu pisma procesowe analizowane są zawsze przez dwóch adwokatów kancelarii.

 

Firmy, Prawo gospodarcze, Prawo transportowe, Obsługa  eksportu, Windykacja i egzekucja w Niemczech, Prawo spółek, Niemieckie prawo podatkowe, Wypadki samochodowe w Niemczech, Niemieckie prawo karne, Prawo pracy, Adwokat niemiecki, Adwokat Niemcy Berlin, Adwokat niemcy.

 

Firmy

Naszym Klientom oferujemy obsługę wykraczającą poza doraźną pomoc prawną i księgową. Jako specjaliści polsko-niemieckiego obrotu prawnego oferujemy obszerną informację na temat problemów i często zaskakujących rozwiązań prawnych w drugim państwie.

 

Znając praktykę kontaktów polsko-niemieckich wychodzimy naprzeciw często pojawiającym się problemom i pomagamy im zapobiec.

 

Prawo gospodarcze

Od nawiązania rozmów między kontrahentami, przez wykonanie kontraktu i roliczenie zobowiązań doradzamy na wszystkich etapach dzialalności gospodardzej. Niezależnie od państwa w jakim nasz Klient działa.

 

Prawo transportowe

Obsługujemy polskie oraz niemieckie firmy transportowe, które zajmują się transportem drogowym wykonywanym plandekami, cysternami, transportem towarów niebezpiecznych (ADR), towarów szybkopsujących się (ATP), transportem intermodalnym i nienormatywnym.

Świadczymy również pomoc prawną na rzecz spedytorów pośredniczących w transportach na terenie UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec.


Oferta dotycząca prawa transportowego skierowana jest również do producentów i do firm kooperujących, dla których optymalizacja procesów logistycznych przez odpowiednie opracowanie umów i zarządzanie ryzykiem w zakresie prawa transportowego jest tak samo ważna, jak dla przedsiębiorstw transportowych i logistycznych.

 

Obsługa eksportu

Kancelaria Kozlowski oferuje polskim eksporterom pełną i profesjonalną obsługę ich działalności w Niemczech. Nasze doświadczenie umożliwia uniknięcie i rozwiązanie problemów z jakimi borykają się polskie firmy w Niemczech.

 

Windykacja i egzekucja w Niemczech

Dla naszych Klientów prowadzimy windykację należności od niesumiennych dłużników. Używamy wszelkich dostępnych środków w celu odzyskania długu.

Oferujemy atrakcyjne cenowo i szybkie postępowanie w sprawie odzyskania wierzytelności. Nasze doświadczenie w relacjach z dłużnikami niemieckimi pozwala na możliwie korzystne zakończenie sprawy. 

Szczególnie w polsko-niemieckich relacjach gospodarczych dłużnicy liczą na to, że wierzyciel nie będzie dochodził swoich pieniędzy i zrezygnuje z przysługujących mu praw. Włączenie do procesu windykacji naszej kancelarii adwokackiej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności.

W przypadku pojawiających się wątpliwości dotyczących roszczenia kierujemy sprawę na drogę sądową, uzyskujemy prawomocny wyrok, a następnie przeprowadzamy postępowanie egzekucyjne. Państwa sprawą gotowi jesteśmy zająć się od początku do końca, aż do uzyskania zapłaty od dłużnika.

 

Prawo spółek

Oferujemy doradztwo i reprezentację w kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółek osobowych oraz spółek kapitałowych niemieckiego prawa handlowego, GmbH i AG.

Oferujemy usługi w dziedzinie tworzenia spółek, zmiany składu organów, przekształcania formy prawnej oraz przejęć.

Nasze doświadczenie i wyczulenie na różnice pomiędzy polskim a niemieckim prawem spółek sprawia, że usługi są optymalnie dopasowane do oczekiwań polskich przedsiębiorców

 

Niemieckie prawo podatkowe

Oferujemy doradztwo podatkowe dotyczące systemu niemieckiego i międzynarodowego. Oferujemy również prowadzenie bieżącej księgowości dla firm działających w Niemczech.

 

Przedsięwzięcia gospodarcze czy praca w Niemczech często zależą w dużej mierze od podatkowych aspektów działalności. Nasza kancelaria umożliwia zapoznanie się z warunkami podatkowymi obowiązującymi w Niemczech i podatkowymi aspektami działalności międzynarodowej.

 

Wypadki samochodowe w Niemczech

Osoby, które zostały poszkodowane w wypadku samochodowym w Niemczech muszą dochodzić swoich praw w sądzie niemieckim i najczęściej od niemieckiej firmy ubezpieczeniowej.

Reprezentujemy Klientów w relacjach ze sprawcą i jego ubezpieczycielem, a także w czasem nieuniknionym postępowaniu cywilnym przed sądem.

Koszty adwokackie w przypadku wypłaty 100% odszkodowania w całości ponosi sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel.

Adwokat niemiecki ma wgląd do akt sprawy i może zajmować stanowisko w sprawie dokonywanych czynności. Istotne jest skorzystanie z przysługującego prawa do wybrania rzeczoznawcy, który ocenia wysokość poniesionych szkód na aucie.

 

Niemieckie prawo karne 

Kancelaria Kozlowski specjalizuje się w sprawach karnych w Niemczech i Polsce. Znana jest nam specyfika tego rodzaju postępowań, jak i praktyka postępowania sądów, prokuratury i policji w tego rodzaju przypadkach. 

Postępowanie karne z aspektami zagranicznymi jest często mało znane w praktyce krajowej. Dlatego znajomość specyfiki międzynarodowej daje możliwość wykorzystania wszystkich praw przysługujących uczestnikom postępowania.

 

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów oskarżonego w postępowaniu karnym zarówno w Polsce jak i Niemczech. Reprezentujemy Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Kancelaria oferuje ponadto niezbędną pomoc przy sporządzaniu wymaganych pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych. Udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej w obu krajach oraz gwarantujemy profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.

Pokrzywdzony - postępowanie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno podczas sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak również podczas postępowań karnych w stadium prokuratorskim oraz sądowym. Reprezentujemy zarówno osoby pokrzywdzone jak też oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie.

Postępowanie przygotowawcze

Kancelaria oferuje pomoc prawną podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego. Oferujemy udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów, jak również gwarantujemy profesjonalną asystę w trakcie posiedzeń w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu.

Wykroczenia

Oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących wykroczeń, obejmującą reprezentację osoby pokrzywdzonej bądź obwinionej. Kancelaria zapewnia pełen udział w postępowaniach przed wszelkimi sądami.

Postępowanie wykonawcze

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym. Kancelaria zapewnia reprezentację przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary, jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary.