Niemiecka kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka KOZLOWSKI specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawnych i podatkowych w Niemczech i w Polsce. Seidziba kancelarii w Berlinie, oraz oddziały w Szczecinie i Warszawie umożliwiają obsługę polsko-niemieckiejgo biznesu na najwyższym poziomie.

 

Poszczególni adwokaci naszej kancelarii specjalizują się w wybranych dziedzinach prawa i dzięki temu służą Klientom doradztwem na najwyższym poziomie w zależności od branży klienta.

 

Firmy, Niemieckie prawo spółekPrawo gospodarcze, Prawo transportowe, Obsługa  eksportu, Windykacja i egzekucja w Niemczech,  Niemieckie prawo podatkowe, Wypadki samochodowe w Niemczech, Niemieckie prawo karne, Prawo pracy, Adwokat niemieckiAdwokat niemcy.

 

Firmy

Naszym Klientom oferujemy obsługę wykraczającą poza doraźną pomoc prawną i księgową. Jako specjaliści polsko-niemieckiego obrotu prawnego oferujemy obszerną informację na temat problemów i często zaskakujących rozwiązań prawnych w drugim państwie.

Znając praktykę kontaktów polsko-niemieckich wychodzimy naprzeciw często pojawiającym się problemom i pomagamy im zapobiec.

więcej

 

Prawo gospodarcze

Od nawiązania rozmów między kontrahentami, przez wykonanie kontraktu i roliczenie zobowiązań doradzamy na wszystkich etapach dzialalności gospodardzej. Niezależnie od państwa w jakim nasz Klient działa.

więcej

 

Prawo transportowe

Obsługujemy polskie oraz niemieckie firmy transportowe, które zajmują się transportem drogowym wykonywanym plandekami, cysternami, transportem towarów niebezpiecznych (ADR), towarów szybkopsujących się (ATP), transportem intermodalnym i nienormatywnym.

Świadczymy również pomoc prawną na rzecz spedytorów pośredniczących w transportach na terenie UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec.

Oferta dotycząca prawa transportowego skierowana jest również do producentów i do firm kooperujących, dla których optymalizacja procesów logistycznych przez odpowiednie opracowanie umów i zarządzanie ryzykiem w zakresie prawa transportowego jest tak samo ważna, jak dla przedsiębiorstw transportowych i logistycznych.

więcej

 

Obsługa eksportu

Kancelaria Kozlowski oferuje polskim eksporterom pełną i profesjonalną obsługę ich działalności w Niemczech. Nasze doświadczenie umożliwia uniknięcie i rozwiązanie problemów z jakimi borykają się polskie firmy eksportowe w Niemczech.

więcej

 

Windykacja i egzekucja w Niemczech

Dla naszych Klientów prowadzimy windykację należności od niesumiennych dłużników. Używamy wszelkich dostępnych środków w celu odzyskania długu.

Oferujemy atrakcyjne cenowo i szybkie postępowanie w sprawie odzyskania wierzytelności. Nasze doświadczenie w relacjach z dłużnikami niemieckimi pozwala na możliwie korzystne zakończenie sprawy. 

Szczególnie w polsko-niemieckich relacjach gospodarczych dłużnicy liczą na to, że wierzyciel nie będzie dochodził swoich pieniędzy i zrezygnuje z przysługujących mu praw. Włączenie do procesu windykacji naszej kancelarii adwokackiej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności.

W przypadku pojawiających się wątpliwości dotyczących roszczenia kierujemy sprawę na drogę sądową, uzyskujemy prawomocny wyrok, a następnie przeprowadzamy postępowanie egzekucyjne. Państwa sprawą gotowi jesteśmy zająć się od początku do końca, aż do uzyskania zapłaty od dłużnika.

więcej

 

Prawo spółek

Oferujemy doradztwo i reprezentację w kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółek osobowych oraz spółek kapitałowych niemieckiego prawa handlowego, GmbH i AG.

Oferujemy usługi w dziedzinie tworzenia spółek, zmiany składu organów, przekształcania formy prawnej oraz przejęć.

Nasze doświadczenie i wyczulenie na różnice pomiędzy polskim a niemieckim prawem spółek sprawia, że usługi są optymalnie dopasowane do oczekiwań polskich przedsiębiorców.

więcej

 

Niemieckie prawo podatkowe

Oferujemy doradztwo podatkowe dotyczące systemu niemieckiego i międzynarodowego. Oferujemy również prowadzenie bieżącej księgowości dla firm działających w Niemczech.

Przedsięwzięcia gospodarcze czy praca w Niemczech często zależą w dużej mierze od podatkowych aspektów działalności. Nasza kancelaria umożliwia zapoznanie się z warunkami podatkowymi obowiązującymi w Niemczech i podatkowymi aspektami działalności międzynarodowej.

więcej

 

Wypadki samochodowe w Niemczech

Osoby, które zostały poszkodowane w wypadku samochodowym w Niemczech muszą dochodzić swoich praw w sądzie niemieckim i najczęściej od niemieckiej firmy ubezpieczeniowej.

Reprezentujemy Klientów w relacjach ze sprawcą i jego ubezpieczycielem, a także w czasem nieuniknionym postępowaniu cywilnym przed sądem.

Koszty adwokackie w przypadku wypłaty 100% odszkodowania w całości ponosi sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel.

Adwokat niemiecki ma wgląd do akt sprawy i może zajmować stanowisko w sprawie dokonywanych czynności. Istotne jest skorzystanie z przysługującego prawa do wybrania rzeczoznawcy, który ocenia wysokość poniesionych szkód na aucie.

więcej

 

Niemieckie prawo karne

Specjalizujemy się w sprawach karnych gospodarczych prowadzonych w Niemczech.

Znana jest nam specyfika tego rodzaju postępowań, jak i praktyka postępowania sądów, prokuratury i policji w tego rodzaju przypadkach. 

Postępowanie karne z aspektami zagranicznymi jest często mało znane w praktyce krajowej. Dlatego znajomość specyfiki międzynarodowej daje możliwość wykorzystania wszystkich praw przysługujących uczestnikom postępowania.

Reprezentujemy Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Kancelaria oferuje ponadto niezbędną pomoc przy sporządzaniu wymaganych pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych. Udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej w obu krajach oraz gwarantujemy profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.

Pokrzywdzony - postępowanie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno podczas sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak również podczas postępowań karnych w stadium prokuratorskim oraz sądowym. Reprezentujemy zarówno osoby pokrzywdzone jak też oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie.

więcej